Gizlilik Sözleşmesi

GİZLİLİK POLİTİKASI

Gizlilik Plitikası www.karakocnakliyat.com.tr adlı web sitesi (kısaca Karakoç Nakliyat olarak anılacaktır) tüm hakları Karakoç Nakliyat Şirketi’ne aittir.

Karakoç Nakliyat’ın kullanıcıların kişisel bilgilerini tutmaktaki amacı sadece www.karakocnakliyat.com.tr de tanımlanmış olan kendi faaliyetlerini gerçekleştirmekten ibarettir.

Karakoç Nakliyat, kullanıcıların www.karakocnakliyat.com.tr sitesi üzerinden ilettikleri kişisel bilgilerini, gizlilik politikası ile belirlenen amaçlar ve kapsam dışında, üçüncü kişilere açıklamayacaktır. Kişisel bilgiler, ad soyadı, adresi, telefon numarası, e-posta adresi gibi kullanıcıyı tanımlamaya yönelik her türlü diğer bilgiyi kapsamakta olup kısaca Gizli Bilgiler olarak anılacaktır.

Karakoç Nakliyat, işbu Gizlilik Politikası ve Kullanıcı Sözleşmesinde tanımlı olan haller haricinde kişisel bilgileri herhangi bir üçüncü kişi veya kurumalara açıklamayacaktır. Karakoç Nakliyat, kişisel bilgileri kendi içinde müşteri profilini belirlemek ve istatistiksel çalışmalar yapmak amacıyla kullanabilecektir.

Karakoç Nakliyat, kişisel bilgileri gizli tutmaya azami özeni göstermeyi, gizliliğin sağlanması ve sürdürülmesi, gizli bilgilerin tamamen veya herhangi bir kısmının kamu alanına girmesini veya yetkisiz kullanımını veya üçüncü kişilere açıklanmasını önlemek için gerekli tüm tedbirleri almayı ve gerekli özeni göstermeyi taahhüt etmektedir.

Karakoç Nakliyat, işbu Gizlilik Politikası hükümlerini, dilediği zaman www.karakocnakliyat.com.tr sitesinde yayınlamak suretiyle tek taraflı olarak değiştirebilir. Karakoç Nakliyat’ın değişiklik yaptığı Gizlilik Politikası hükümleri www.karakocnakliyat.com.tr sitesinde yayınlandığı tarihte yürürlüğe girer.